Kompanija Trakt je proizvela program DJin Lite koji korisnicima omogućava:

ZNANJE

 

Sa Djin Lite korisnici mogu da dobiju osnovna znanja savremenih sistema emitovanja automatizacije, glavne komponente i mogućnosti automatizacije procesa sistema DIGISPOT®II

 

ISKUSTVO

 

Rad sa programom DJin Lite korisnici mogu da steknu veštine i iskustvo koje se kasnije može koristiti kada se radi sa složenijim programima iz sistema DIGISPOT®II

 

POGODNOSTI

 

Uprkos činjenici da je program DJin Lite slobodno dostupan, on sadrži čitav niz funkcija za planiranje, pripremu i emitovanje osnovnog materijala i može se koristiti na radiju kao softver za radio automatizaciju.

DJin Lite – je program dizajniran za automatizuju procesa emitovanja. On sadrži funkcije koje obezbeđuju:

  • Priprema materijala pred emitovanje
  • Planiranje rasporeda
  • Automatizacija procesa emitovanja čak preko cijelog dana
  • Polu - automatsko emitovanje sa mogućom kontrolom programa iz signala "Fader-Start" bez koriscenja dodatne opreme
  • Podrška formulisanje "uživo" emitovanje (džingl mašine)

Program je izgrađen na osnovi sistema DIGISPOT ® II i koristi deo njenih standardnih modula i funkcija. Program DJin Lite je besplatan i distribuira se pod Ugovorom o licenciranju.