Početak podešavanja X- Player emitovanje

Video kurs o radu aplikacije u konfiguraciji emitovanja preko X-Playera, podešavanje preslušavanja i priprema materijala za emitovanje u modulu Fajlovi.