Emitovanja preko interneta

Podešavanjem emitovanja Djin Lite na Internet preko Icecast i Shoutcast servera.